Αυτή η σελίδα σας εξηγεί τους Όρους Χρήσης που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας:

  • Το ιατρείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στον διαδικτυακό του τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς, σαφείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων.


  • Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.


  • Τo ιατρείο μας ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του site του για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς όχι όμως για χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την ιστοσελίδα μας και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών. Ωστόσο, οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.


  • Οι πληροφορίες που αναφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του ιατρείου μας και χρησιμοποιούνται για τη δική σας ενημέρωση. Η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει το ιατρείο μας.


  • Ο ιατρός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες ίσως αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του site μας.


  • Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του site μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.


  • To site μας προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων και κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.